TCPDF error: Unsupported image type: com/v7bf3dglgwve6mr3qqplnomc7lbkhogylhs4g4rahzuwe7x_mi7hnkajdsepcfvcdns7w0ajnptvirwl3_qebfhgf2slgpbih48i-s6fpyxuc7f0fmxrkx1-0-odit0o17m0dvn6