Список використаної та рекомендованої літератури Печать
Історія України - В.Д.Мирончук, Г.С.Ігошкін Історія України

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Аркас М. М. Історія України-Руси. - К, 1990.
2. Бойко О. Д Історія України. - К, 1999.
3. Болей П. Р. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року: причини і наслідки. - К., 1996.
4. Борисенко В. Й. Курс української історії. З найдавніших часів до XX ст.: Навч. посіб. -К, 1996.
5. Бульон-Боровець Т. Армія без держави. Слава і трагедія українського по­встанського руху. Склади. — К., 1996.
6. Верша В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XX ст.). -Львів, 1996.
7. Вернадський Г. Русская история. - М., 1997.
8. Верстюк В. Українська Центральна Рада. - К, 1997.
9. Грушевський М. Історія України-Руси: У 11 т., 12 кн. - К., 1991-1998.
10. Гуслистий Е. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії українсько­го народу. - К., 1954.
11. Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького. - К., 1995.
12. Дорошенко Д. Нариси історії України. - К, 1991. - Т. 1-2.
13. Залізняк Л Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.
14. Запорізьке козацтво в українській історії, культурі та національній само­свідомості. - К; Запоріжжя, 1997.
15. Історія України / С. В. Кульчицький (керівник) та ін. - К, 1998.
16. Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - К, 1996.
17. Історія України: Навч. посіб. - К., 1997.
18. Коваль М. В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. -К, 1995.
19. Костюк Г. Сталінізм в Україні (генеза і наслідки). - К, 1995.
20. Кравчук М. Українські січові стрільці. - Івано-Франківськ, 1998.
21. Крип’якевич І П. Історія України. - Львів, 1990.
22. Культурне відродження в Україні. - К, 1998.
23. Кульчицький С. В., Коваль М. В, Лебедєва Ю. Г. Історія України: Навч. посіб. — К., 1998.
24. Мельник Л. Г. Історія України. - К, 1991.
25. Нестор Махно. Воспоминания. - М., 1992.
26. Полонська-Васшенко Н. Історія України. - К, 1995. - Т. 1-2.
27. Реєнт О. П., Лисешо О. П. Українська національна ідея і християнство. — К., 1995.
28. Сергійчук В. ОУН—УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. -К., 1996.
29. Симон Петлюра та його родина: До 70-річчя його трагічної загибелі: До­кументи і матеріали. - К., 1996.
30. Субтельний О. Україна. Історія. - К, 1993.
31. Толочко П. П. Від Русі до України. Вибрані науково-популярні, критичні та публіцистичні праці. - К, 1997.
32. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. - К, 1996 1997.
33. Українці в світі. - Мельбурн, 1997.
34. Украйна и Россия: общество и государство. - М., 1997.
35. Яблонський В Сучасні політичні партії України: Довідник. - К, 1996.
36. ЯворницькийД. І. Історія запорізьких козаків: У 3 т. - К, 1990.