В.В.Копєйчиков Правознавство Печать
Право - В.В. Копєйчиков Правознавство

 

 

 

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 


Підручник

 

За редакцією \В. В. Копєйчикова\ А. М. Колодія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Київ Юрінком Інтер

2006