Печать

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ "МЕДИЧНЕ ПРАВО"

Posted in Право - С.Г. Стеценко Медичне право України

 

НАЗВА ТЕМИ ЛЕКЦІЇ (КІЛЬКІСТЬ ГОДИН) СЕМІНАРСЬКІ (ПРАКТИЧНІ)ЗАНЯТТЯ (КІЛЬКІСТЬ ГОДИН)
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ПОНЯТТЯ 1 СИСТЕМА МЕДИЧНОГО ПРАВА 2 4
МЕДИЧНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2 2
ЮРИДИЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 4 4
ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 2 2
ПРАВА ПАЦІЄНТІВ 4 4
ІНФОРМОВАНА ЗГОДА НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ 2 4
ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ 4 4
ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ 2 2
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ 2 4
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 4 4
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ОДЕРЖАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 2 2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 4 4
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНИ 2 4
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ 2 2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2 2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 2 4
ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 2 4
ЯТРОГЕННА ПАТОЛОГІЯ І ЇЇ МЕДИКО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ 2 2
РАЗОМ 46 58