Печать

Зміст (Кримінальне право України Загальна частина (за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація))

Posted in Уголовное право - Кримінальне право України Загальна частина

Зміст


Розділ І. Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права

§ 1. Поняття кримінального права

§ 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України

§ 3. Завдання, функції та принципи кримінального права

§ 4. Система кримінального права

§ 5. Кримінальне право і суміжні галузі права

§ 6. Наука кримінального права

Контрольні запитання

 

Розділ II. Кримінальна відповідальність та її підстави

§ 1. Поняття кримінальної відповідальності

§ 2. Підстави кримінальної відповідальності

Контрольні запитання

 

Розділ ІІІ. Закон про кримінальну відповідальність

§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність

§ 2. Структура Кримінального кодексу

§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність

Контрольні запитання

 

Розділ IV. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

Контрольні запитання

 

Розділ V. Поняття злочину

§ 1. Поняття злочину та його ознаки

§ 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину

§ 3. Відмінність злочину від інших правопорушень

§ 4. Класифікація злочинів

Контрольні запитання

 

Розділ VI. Склад злочину

§ 1. Поняття і значення складу злочину

§ 2. Елементи та ознаки складу злочину

§ 3. Види складів злочинів

§ 4. Кваліфікація злочинів

Контрольні запитання

 

Розділ VII. Об’єкт злочину

§ 1. Поняття об’єкта злочину

§ 2. Предмет злочину

§ 3. Види об’єктів злочинів

Контрольні запитання


Розділ VIII Об’єктивна сторона злочину

§ 1. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину

§ 2. Суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність)

§ 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення

§ 4. Причинний зв’язок між діянням (дією чи бездіяльністю) та суспільно небезпечними наслідками

§ 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину

Контрольні запитання

 

Розділ IХ. Суб’єкт злочину

§ 1. Поняття і види суб’єктів злочинів

§ 2. Поняття неосудності та її критерії

§ 3. Обмежена осудність

§ 4. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння

Контрольні запитання

 

Розділ Х. Суб’єктивна сторона злочину

§ 1. Поняття та значення суб’єктивної сторони злочину

§ 2. Поняття та значення вини

§ 3. Умисел та його види

§ 4. Необережність та її види

§ 5. Змішана форма вини

§ 6. Мотив та мета злочину

§ 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності

Контрольні запитання

 

Розділ XI. Стадії злочину

§ 1. Поняття та види стадій злочину

§ 2. Закінчений злочин

§ 3. Незакінчений злочин та його види

§ 4. Готування до злочину

§ 5. Замах на злочин

§ 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин

§ 7. Добровільна відмова від злочину

Контрольні запитання

 

Розділ ХІІ. Співучасть у злочині

§ 1. Поняття та ознаки співучасті

§ 2. Види співучасників

§ 3. Форми співучасті

§ 4. Кримінальна відповідальність співучасників

§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть у злочині

§ 6. Причетність до злочину та її види

Контрольні запитання

 

Розділ ХІІІ. Повторність, сукупність та рецидив злочинів

§ 1. Поняття та загальна характеристика множинності злочинів

§ 2. Поняття та види одиничного злочину

§ 3. Сукупність злочинів

§ 4. Повторність злочинів

§ 5. Рецидив злочинів

Контрольні запитання

 

Розділ XIV. Обставини, що виключають злочинність діяння

§ 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

§ 2. Необхідна оборона

§ 3. Затримання особи, що вчинила злочин

§ 4. Крайня необхідність

§ 5. Фізичний або психічний примус

§ 6. Виконання наказу або розпорядження

§ 7. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик)

§ 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Контрольні запитання

 

Розділ XV. Звільнення від кримінальної відповідальності

§ 1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності

§ 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим

§ 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки

§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки

§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

Контрольні запитання

 

Розділ XVI. Поняття і мета покарання

§ 1. Поняття покарання

§ 2. Мета покарання

Контрольні запитання

 

Розділ XVII. Система та види покарань

§ 1. Система покарань

§ 2. Основні покарання

§ 3. Додаткові покарання

§ 4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові

Контрольні запитання


Розділ XVIII. Призначення покарання

§ 1. Принципи призначення покарання

§ 2. Загальні засади призначення покарання

§ 3. Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання

§ 4. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом’якшують

§ 5. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, учинений у співучасті

§ 6. Призначення більш м’ якого покарання, ніж передбачено законом

§ 7. Призначення покарання за сукупністю злочинів

§ 8. Призначення покарання за сукупністю вироків

§ 9. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення

Контрольні запитання

 

Розділ ХІХ. Звільнення від покарання та його відбування

§ 1. Поняття звільнення від покарання та його види

§ 2. Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної небезпечності

§ 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Контрольні запитання

 

Розділ ХХ. Судимість

§ 1. Поняття судимості

§ 2. Погашення судимості

§ 3. Зняття судимості

Контрольні запитання

 

Розділ ХХІ. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

§ 1. Примусові заходи медичного характеру

§ 2. Примусове лікування

Контрольні запитання

 

Розділ ХХІІ. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

§ 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

§ 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, та особливостіїх призначення

§ 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

§ 4. Погашення та зняття судимості

Контрольні запитання

 

Розділ XXIII. Школи (основні напрями) науки кримінального права

§ 1. Класична школа кримінального права

§ 2. Антропологічна школа кримінального права

§ 3. Соціологічна школа кримінального права

Контрольні запитання