Печать

ЗМІСТ

Posted in Конституционное право - Ю. М. Тодика КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

ВСТУП (Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)

Розділ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття конституційного права як галузі права

§ 2. Конституційно-правові норми: загальна Характеристика

§ 3. Конституційно-правові інститути

§ 4. Система конституційного права України

§ 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика

§ 6. Джерела конституційного права України

Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Ю. М. Тодика)

§ 1. Предмет і завдання науки конституційного права

§ 2. Функції науки конституційного права

§ 3. Методологія науки конституційного права

§ 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Розділ 3. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Ю. М. Тодика, О. Г. Кушніренко)

§ 1. Поняття конституції, її класифікації

§ 2. Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України

§ 3. Тлумачення Конституції України

§ 4. Реалізація Конституції України

§ 5. Внесення змін до Конституції України

Розділ 4. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ (О. Г. Кушніренко)

§ 1. Поняття конституційного ладу

§ 2. Основні засади конституційного ладу

Розділ 5. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття і зміст громадянства

§ 2. Принципи громадянства

§ 3. Підстави і форми набуття громадянства України

§ 4. Підстави і форми припинення громадянства України

§ 5. Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства. Процедури з питань громадянства

Розділ 6. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

(Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його структура

§ 2. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина

§ 3. Принципи конституційно-правового статусу особи

§ 4. Покоління прав людини

§ 5. Індивідуальні і колективні права

§ 6. Система конституційних прав та свобод людини і громадянина

§ 7. Особисті права і свободи

§ 8. Політичні права і свободи

§ 9. Економічні, соціальні і культурні права

§ 10. Конституційно-правовий статус іноземців

і біженців в Україні

§ 11. Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах надзвичайного стану

§ 12. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина

§ 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина

Розділ 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ (В. П. Колісник)

§ 1. Поняття, структура та принципи правового статусу національних меншин

§ 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин

§ 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні

Розділ 8. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття громадянського суспільства

§ 2. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства

Розділ 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (С. Ю. Лукаш)

§ 1. Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України

§ 2. Особливості становлення політичних партій в Україні

§ 3. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій

Розділ 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (Л. К. Байрачна)

§ 1. Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення релігійних організацій, їх види, основи правового статусу

§ 2. Нормативне регулювання взаємовідносин держави і релігійних організацій

Розділ 11. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(Т. М. Слінько)

§ 1. Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в Україні

§ 2. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання

§ 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації

§ 4. Взаємовідносини держави і друкованих ЗМІ в Україні

Розділ 12. ВИБОРИ В УКРАЇНІ (Б. І. Ольховський)

§ 1. Поняття виборчої системи і виборчого права

§ 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи

§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Розділ 13. РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ (Ю. М. Тодика)

§ 1. Основні форми безпосередньої демократії

§ 2. Поняття і види референдумів

§ 3. Всеукраїнський референдум

§ 4. Місцеві референдуми

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства

про референдуми

Розділ 14. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ (В. С. Журавський)

§ 1. Поняття державного органу України і його конституційний статус

§ 2. Принципи організації і діяльності державних oрганів

§ 3. Система органів державної влади

Розділ 15. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

(Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)

§ 1. Верховна Рада в механізмі державної влади

§ 2. Конституційний склад і структура парламенту України

§ 3. Основні принципи діяльності Верховної Ради України

§ 4. Функції парламенту України

§ 5. Компетенція Верховної Ради України

§ 6. Законодавчий процес та інші парламентські процедури

§ 7. Організація і порядок роботи парламенту України

§ 8. Акти Верховної Ради України

§ 9. Конституційно-правовий статус Рахункової палати

Розділ 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА (Б. Ольховський, В. П. Колісник)

§ 1. Правовий статус народного депутата України.

§ 2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

§ 3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради

Розділ 17. УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)

§ 1. Уповноважений з прав людини в механізмі забезпечення прав особи

§ 2. Правовий статус Уповноваженого з прав людини

§ 3. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини

Розділ 18. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

(Ю. М. Тодика, В. В. Речицький)

§ 1. Президент України — глава Української держави

§ 2. Вибори Президента України

§ 3. Повноваження Президента України

§ 4. Акти Президента України

Розділ 19. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ (В. П. Колісник, Л. К. Байрачна)

§ 1. Система органів державної виконавчої влади

§ 2. Правовий статус Кабінету Міністрів України

§ 3. Центральні органи виконавчої влади

§ 4. Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях

Розділ 20. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (О. Г. Кушніренко)

§ 1. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції

§ 2. Повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності

Розділ 21. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття і природа судової влади

§ 2. Судова система України

§ 3. Правовий статус суддів

§ 4. Основні засади здійснення правосуддя

§ 5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції

§ 6. Конституційно-правовий статус прокуратури

Розділ 22. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ (В. О. Прилуцький, О. Г. Кушніренко)

§ 1. Поняття, принципи та форми територіального устрою

§ 2. Правовий статус Автономної Республіки Крим

§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України

Розділ 23. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (Ю. М. Тодика)

§ 1 . Поняття і юридична природа місцевого самоврядування

§ 2. Система місцевого самоврядування та його принципи

§ 3. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження

§ 4. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування

§ 5. Гарантії місцевого самоврядування