О.Ф.Скакун Загальна теорія держави і права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 ЗМІСТ 2928
2 Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 9523
3 Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА 4202
4 Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ 3861
5 Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА 4780
6 Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА 3045
7 Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ 5193
8 Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ 6451
9 Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 2081
10 Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА 2877
11 Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ 2657
12 Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 4974
13 Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ 1854
14 Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО 3090
15 Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ 2760
16 Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 2796
17 Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ 2090
18 Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР 2129
19 Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ 2090
20 Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ 4997
21 Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 2499
22 Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 2247
23 Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ 6525
24 Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2324
25 Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК 2635
26 Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА 2102
27 Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ 1747
28 Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА 2078
29 Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ 4141
30 Глава 29 РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 1975
31 Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 1956
32 Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 2525
33 Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 4118