О.Ф.Скакун Загальна теорія держави і права

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 ЗМІСТ
2 Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
3 Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
4 Глава З ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
5 Глава 4 ДЕРЖАВНА ВЛАДА І ДЕРЖАВА
6 Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
7 Глава 6 ФОРМА ДЕРЖАВИ
8 Глава 7 МЕХАНІЗМ І АПАРАТ ДЕРЖАВИ
9 Глава 8 ДЕРЖАВНІ ОРГАНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
10 Глава 9 СОЦІАЛЬНА ПРАВОВА ДЕРЖАВА
11 Глава 10 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕМОКРАТІЮ
12 Глава 11 ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
13 Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ
14 Глава 13 ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО
15 Глава 14. ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ
16 Глава 15 НОРМИ ПРАВА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
17 Глава 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ
18 Глава 17. ПРАВОВИЙ АКТ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР
19 Глава 18 ПРАВОВІДНОСИНИ. ЮРИДИЧНІ ФАКТИ
20 Глава 19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ, НАРОДУ, ДЕРЖАВИ
21 Глава 20 РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
22 Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
23 Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
24 Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
25 Глава 24 ЗАКОННІСТЬ. ПРАВОПОРЯДОК
26 Глава 25 ПРАВОСВІДОМІСТЬ. ПРАВОВА КУЛЬТУРА
27 Глава 26 ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ. ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ
28 Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
29 Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
30 Глава 29 РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
31 Глава 30 АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
32 Глава 31 ЗМІШАНИЙ (ГІБРИДНИЙ) ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
33 Глава 32 РЕЛІГІЙНО-ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ