К.Г. Волинка Теорія держави і права

Фильтр по заголовку
Количество строк: 
Заголовок материала
1 К. Г. Волинка ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - посібник
2 ЗМІСТ
3 Розділ 1 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
4 Розділ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
5 Розділ 3 CПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА
6 Розділ 4 ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ
7 Розділ 5 ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
8 Розділ 6 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
9 Розділ 7 ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ
10 Розділ 8 ФОРМА ДЕРЖАВИ
11 Розділ 9 МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
12 Розділ 10 СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА
13 Розділ 11 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА
14 Розділ 12 ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА, ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ
15 Розділ 13 МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
16 Розділ 14 НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
17 Розділ 15 ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
18 Розділ 16 ПРАВОТВОРЧІСТЬ
19 Розділ 17 СИСТЕМА ПРАВА І ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
20 Розділ 18 СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
21 Розділ 19 ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
22 Розділ 20 ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ
23 Розділ 21 ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
24 Розділ 22 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
25 Розділ 23 ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
26 Розділ 24 ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
27 Розділ 25 ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО
28 Розділ 26 ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ